Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2013

moodywind
7717 b2cd
Reposted fromIseeU IseeU
moodywind
1037 7e7d
Reposted fromIseeU IseeU
moodywind
Całe życie dużo czytałem, może tylko w tym jednym byłem naprawdę dobry, i umiem czytać między słowami, nie gorzej niż same słowa.
— Jacek Dehnel, ,,Saturn"
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
moodywind
Brak wzajemności jest czymś nieodwołalnym. Nic nie zdoła jej wzniecić, jeżeli sama nie płonie. Ani zaklęcia, błagania, ani groźba i gwałt. Te dwie cząsteczki ludzkie nie łączą się ze sobą, nie mogą się połączyć. Im jedna bardziej przyciąga, tym druga bardziej odpycha. – Niespełnienie. Nieszczęście. Samotność spotęgowana.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
9929 119b
Reposted fromget-fit get-fit viaNoemiJustine NoemiJustine
moodywind
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz
I wołałeś "Nie licz na mnie".
Marek, posłuchaj mnie uważnie.
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
moodywind
na zmianę ufam i wątpię, chociaż to takie nierozsądne. 
— powtórzone po raz n-ty.
Reposted fromkatalama katalama viaNoemiJustine NoemiJustine
moodywind
Nie możesz dzwonić, jak zatęsknisz. Nie chcę o tym gadać przez telefon. Nie ślij SMS-ów, maili, nie pisz na Facebooku. Jeśli naprawdę tęsknisz, to nie bądź dzieckiem. Wsiadaj do auta i przyjeżdżaj.
— No Strings Attached

May 17 2013

moodywind
moodywind
4075 56a5
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamerydocholery merydocholery
moodywind
8857 2e08
moodywind
moodywind
4023 0021
Reposted fromann19 ann19 viamerydocholery merydocholery
moodywind
moodywind
7717 b2cd
Reposted fromIseeU IseeU viavoty voty
moodywind
8592 9153
Reposted frommaim-me maim-me viaroseth roseth
moodywind
Reposted fromslodka slodka
moodywind
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viavoty voty
moodywind
21:21.
No napisz, kurwa!
— kurwa.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viavoty voty
moodywind
4624 9ca5
Reposted frompannakojot pannakojot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl